Kako to misliš ne može
12 nagrada svakog dana?

Pravila

 

SMS poruka tarifira se za korisnike MTS i Telenor mobilne mreže sa 3,6 rsd sa PDV-om, a za korisnike A1 mobilne mreže 3,48 rsd sa PDV-om.

Trajanje nagradne igre je od 31. maja do 12. jula 2021. godine.

Dobitnici

Datum Broj Broj računa Nagrada
31.5 381600295XXX 24652 Iphone 12
31.5 381637825XXX 40033 Xbox S
31.5 381603153XXX 2401 Vaučer
31.5 381600696XXX 447458 Vaučer
31.5 381691881XXX 18885 Vaučer
31.5 38163635XXX 19064 Vaučer
31.5 381621622XXX 447463 Vaučer
31.5 38163216XXX 379436 Vaučer
31.5 381603311XXX 19056 Vaučer
31.5 381694676XXX 40049 Vaučer
31.5 38162344XXX 236643 Vaučer
31.5 38169640XXX 703281 Vaučer
1.6 381638888XXX 54411 Iphone 12
1.6 381691703XXX 447597 Xbox S
1.6 381604628XXX 327172 Vaučer
1.6 381640377XXX 121879 Vaučer
1.6 381631644XXX 11989 Vaučer
1.6 381628252XXX 18368 Vaučer
1.6 381641283XXX 39875 Vaučer
1.6 381604849XXX 109839 Vaučer
1.6 381658490XXX 119911 Vaučer
1.6 381645634XXX 18422 Vaučer
1.6 381604628XXX 327169 Vaučer
1.6 381692604XXX 140020 Vaučer
2.6 381631694XXX 30327 Iphone 12
2.6 381606230XXX 71218 Xbox S
2.6 381641384XXX 69017 Vaučer
2.6 381656569XXX 281649 Vaučer
2.6 381645205XXX 95123 Vaučer
2.6 381629624XXX 36186 Vaučer
2.6 381605245XXX 364775 Vaučer
2.6 381631052XXX 75754 Vaučer
2.6 381600251XXX 44007 Vaučer
2.6 381603535XXX 252289 Vaučer
2.6 38169751XXX 27925 Vaučer
2.6 381637271XXX 138007 Vaučer
3.6 381644664XXX 56121 Iphone 12
3.6 381637847XXX 180031 Xbox S
3.6 381654370XXX 46819 Vaučer
3.6 38169770XXX 96138 Vaučer
3.6 381637320XXX 122233 Vaučer
3.6 381616423XXX 216713 Vaučer
3.6 381604005XXX 321225 Vaučer
3.6 381603033XXX 54884 Vaučer
3.6 381616728XXX 33716 Vaučer
3.6 381612691XXX 100940 Vaučer
3.6 381649518XXX 269344 Vaučer
3.6 381658413XXX 27793 Vaučer
4.6 381691611XXX 438949 Iphone 12
4.6 381605705XXX 26991 Xbox S
4.6 381600393XXX 207673 Vaučer
4.6 381648923XXX 365473 Vaučer
4.6 381611549XXX 52236 Vaučer
4.6 381654404XXX 221689 Vaučer
4.6 381621839XXX 136968 Vaučer
4.6 381614510XXX 108155 Vaučer
4.6 381600576XXX 365415 Vaučer
4.6 381648577XXX 9364 Vaučer
4.6 381653849XXX 46208 Vaučer
4.6 381631926XXX 6770 Vaučer
5.6 381642371XXX 7545 Iphone 12
5.6 381648902XXX 25115 Xbox S
5.6 381638053XXX 140454 Vaučer
5.6 381637608XXX 140985 Vaučer
5.6 381638015XXX 166862 Vaučer
5.6 381638998XXX 119555 Vaučer
5.6 381691284XXX 8270 Vaučer
5.6 381612128XXX 685263 Vaučer
5.6 381605670XXX 222096 Vaučer
5.6 381645153XXX 19341 Vaučer
5.6 381695090XXX 626635 Vaučer
5.6 381654260XXX 260625 Vaučer
6.6 381642917XXX 220835 Iphone 12
6.6 381643635XXX 45229 Xbox S
6.6 38163563XXX 842 Vaučer
6.6 381611543XXX 27500 Vaučer
6.6 381654447XXX 14899 Vaučer
6.6 381631926XXX 6791 Vaučer
6.6 381628443XXX 571575 Vaučer
6.6 381643132XXX 170628 Vaučer
6.6 381621035XXX 365972 Vaučer
6.6 381631310XXX 283053 Vaučer
6.6 381611655XXX 156895 Vaučer
6.6 381628880XXX 675288 Vaučer
7.6 381649225XXX 65660 Iphone
7.6 381637868XXX 365766 Xbox S
7.6 381631314XXX 80212 Vaučer
7.6 381656598XXX 6836 Vaučer
7.6 381646667XXX 60966 Vaučer
7.6 381611000XXX 107153 Vaučer
7.6 381644773XXX 42707 Vaučer
7.6 381643036XXX 101678 Vaučer
7.6 381638216XXX 105785 Vaučer
7.6 381648921XXX 90311 Vaučer
7.6 38163409XXX 52593 Vaučer
7.6 381638828XXX 6817 Vaučer
8.6 381637311XXX 22271 Iphone
8.6 381616723XXX 102473 Xbox S
8.6 381611308XXX 4220 Vaučer
8.6 381605883XXX 287551 Vaučer
8.6 381649086XXX 3909 Vaučer
8.6 381638941XXX 216 Vaučer
8.6 381631468XXX 366611 Vaučer
8.6 381691705XXX 315928 Vaučer
8.6 381603609XXX 41694 Vaučer
8.6 381628220XXX 219125 Vaučer
8.6 381695552XXX 297897 Vaučer
8.6 381641541XXX 38074 Vaučer
9.6 381656663XXX 186339 Iphone
9.6 381645826XXX 14981 Xbox S
9.6 381631634XXX 181330 Vaučer
9.6 381628081XXX 284476 Vaučer
9.6 381605289XXX 386349 Vaučer
9.6 381655232XXX 555989 Vaučer
9.6 381649616XXX 241026 Vaučer
9.6 381638271XXX 63758 Vaučer
9.6 381645912XXX 7000 Vaučer
9.6 381606251XXX 63406 Vaučer
9.6 381643308XXX 38075 Vaučer
9.6 381642759XXX 42560 Vaučer
10.6 381637644XXX 133567 Iphone
10.6 381691678XXX 15110 Xbox S
10.6 381642428XXX 28162 Vaučer
10.6 381649064XXX 56563 Vaučer
10.6 38162755XXX 174025 Vaučer
10.6 381612796XXX 173115 Vaučer
10.6 381616748XXX 19428 Vaučer
10.6 381641630XXX 69173 Vaučer
10.6 381643311XXX 12336 Vaučer
10.6 381631062XXX 78408 Vaučer
10.6 381658632XXX 86831 Vaučer
10.6 38163615XXX 168040 Vaučer
11.6 381612627XXX 61401 Iphone
11.6 381637811XXX 521084 Xbox S
11.6 38162519XXX 43544 Vaučer
11.6 381628605XXX 21639 Vaučer
11.6 381642446XXX 131160 Vaučer
11.6 381694419XXX 92619 Vaučer
11.6 381621716XXX 498081 Vaučer
11.6 38162755XXX 48242 Vaučer
11.6 38162566XXX 2604 Vaučer
11.6 381648356XXX 48648 Vaučer
11.6 381691813XXX 481757 Vaučer
11.6 381654293XXX 61396 Vaučer
12.6 381653155XXX 10960 Iphone
12.6 381644373XXX 67498 Xbox S
12.6 381637751XXX 65231 Vaučer
12.6 381631602XXX 309097 Vaučer
12.6 381637584XXX 20906 Vaučer
12.6 381605889XXX 174420 Vaučer
12.6 381621739XXX 241255 Vaučer
12.6 381621100XXX 261857 Vaučer
12.6 381665357XXX 141369 Vaučer
12.6 381631158XXX 162265 Vaučer
12.6 381652218XXX 77827 Vaučer
12.6 381652321XXX 36642 Vaučer
13.6 381658896XXX 676111 Iphone
13.6 38166426XXX 239109 Xbox S
13.6 381656490XXX 871107 Vaučer
13.6 381644657XXX 191561 Vaučer
13.6 38162341XXX 5427 Vaučer
13.6 381603000XXX 4066 Vaučer
13.6 381631912XXX 171893 Vaučer
13.6 381621547XXX 7060 Vaučer
13.6 381637732XXX 89626 Vaučer
13.6 381606001XXX 223422 Vaučer
13.6 381638131XXX 128417 Vaučer
13.6 38169727XXX 344027 Vaučer
14.6 381642030XXX 363518 Iphone
14.6 381628245XXX 163390 Xbox S
14.6 381637578XXX 518425 Vaučer
14.6 381645088XXX 46964 Vaučer
14.6 381628186XXX 712621 Vaučer
14.6 381692900XXX 182441 Vaučer
14.6 381659595XXX 49428 Vaučer
14.6 381612789XXX 72015 Vaučer
14.6 381631744XXX 224293 Vaučer
14.6 381637618XXX 482859 Vaučer
14.6 381631950XXX 82853 Vaučer
14.6 381642587XXX 668354 Vaučer
15.6 381628297XXX 766623 Iphone
15.6 381643567XXX 15419 Xbox S
15.6 381637195XXX 242246 Vaučer
15.6 381628115XXX 565645 Vaučer
15.6 381654257XXX 7026 Vaučer
15.6 381658108XXX 106039 Vaučer
15.6 381643440XXX 677174 Vaučer
15.6 381616209XXX 203651 Vaučer
15.6 381644677XXX 185458 Vaučer
15.6 381621941XXX 207764 Vaučer
15.6 381654348XXX 9919 Vaučer
15.6 38162717XXX 49538 Vaučer
16.6 381659225XXX 423060 Iphone
16.6 381644446XXX 412650 Xbox S
16.6 381637618XXX 150621 Vaučer
16.6 381611422XXX 123439 Vaučer
16.6 381654658XXX 38028 Vaučer
16.6 381652001XXX 321135 Vaučer
16.6 38163535XXX 518957 Vaučer
16.6 381611141XXX 61466 Vaučer
16.6 381638840XXX 128134 Vaučer
16.6 381606358XXX 68199 Vaučer
16.6 381643883XXX 128392 Vaučer
16.6 381641959XXX 333447 Vaučer
17.6 38162362XXX 43781 Iphone
17.6 381691780XXX 76813 Xbox S
17.6 381631234XXX 193836 Vaučer
17.6 38162252XXX 114471 Vaučer
17.6 381654025XXX 68057 Vaučer
17.6 381631956XXX 886625 Vaučer
17.6 38163593XXX 601526 Vaučer
17.6 38166353XXX 399742 Vaučer
17.6 381612105XXX R277528435 Vaučer
17.6 381628462XXX 186220 Vaučer
17.6 381603020XXX 256673 Vaučer
17.6 38163610XXX 122826 Vaučer
18.6 381646100XXX 275848 Iphone
18.6 38162317XXX 169371 Xbox S
18.6 381621528XXX 11171 Vaučer
18.6 381654009XXX 136846 Vaučer
18.6 381638886XXX 261831 Vaučer
18.6 38162580XXX 49936 Vaučer
18.6 38162768XXX 261742 Vaučer
18.6 381611370XXX 357341 Vaučer
18.6 381642117XXX 414958 Vaučer
18.6 38163420XXX 62197 Vaučer
18.6 381695781XXX 835703 Vaučer
18.6 38162612XXX 490976 Vaučer
19.6 381645226XXX 330701 Iphone
19.6 381604970XXX 106970 Xbox S
19.6 381644249XXX 526278 Vaučer
19.6 381638886XXX 286452 Vaučer
19.6 381612509XXX 991207 Vaučer
19.6 381669049XXX 282461 Vaučer
19.6 381628769XXX 923 Vaučer
19.6 381646626XXX 1241320 Vaučer
19.6 381645588XXX 148171 Vaučer
19.6 381652583XXX 463753 Vaučer
19.6 381631091XXX 7358 Vaučer
19.6 381613157XXX 137329 Vaučer
20.6 381641786XXX 114445 Iphone
20.6 381600420XXX 162641 Xbox S
20.6 381607593XXX 169662 Vaučer
20.6 381605030XXX 165118 Vaučer
20.6 381655211XXX 22954 Vaučer
20.6 381644913XXX 291115 Vaučer
20.6 381652953XXX 38041 Vaučer
20.6 381694473XXX 10553 Vaučer
20.6 381612499XXX 565465 Vaučer
20.6 381646232XXX 381131 Vaučer
20.6 381638388XXX 304444 Vaučer
20.6 381637257XXX 2518 Vaučer
21.6 381629775XXX 320010 Iphone
21.6 381603050XXX 21245 Xbox S
21.6 38163286XXX 119528 Vaučer
21.6 381638211XXX 321841 Vaučer
21.6 381646640XXX 406468 Vaučer
21.6 381641758XXX 64796 Vaučer
21.6 381656145XXX 193039 Vaučer
21.6 381628814XXX 3410 Vaučer
21.6 381649471XXX 7330 Vaučer
21.6 381641368XXX 76889 Vaučer
21.6 381607327XXX 252516 Vaučer
21.6 381601311XXX 6542 Vaučer
22.6 381643246XXX 24549 Iphone
22.6 381641102XXX 122232 Xbox S
22.6 381628437XXX 90124 Vaučer
22.6 381637847XXX 342951 Vaučer
22.6 381637847XXX 342823 Vaučer
22.6 381637847XXX 189757 Vaučer
22.6 381646317XXX 102497 Vaučer
22.6 381658745XXX 11312 Vaučer
22.6 381628623XXX 21765 Vaučer
22.6 381692068XXX 15870 Vaučer
22.6 381642822XXX 250772 Vaučer
22.6 381628492XXX 36176 Vaučer
23.6 381644717XXX 118483 Iphone
23.6 381637822XXX 370698 Xbox S
23.6 381612450XXX 216930 Vaučer
23.6 381655253XXX 193828 Vaučer
23.6 381631230XXX 8254 Vaučer
23.6 381645060XXX 41102 Vaučer
23.6 381607170XXX 330656 Vaučer
23.6 381642682XXX 16199 Vaučer
23.6 38169604XXX 122170 Vaučer
23.6 381642344XXX 196083 Vaučer
23.6 381666152XXX 927 Vaučer
23.6 381637868XXX 371881 Vaučer
24.6 381643816XXX 3530 Iphone
24.6 381641013XXX 473172 Xbox S
24.6 381611485XXX 22607 Vaučer
24.6 381645245XXX 69996 Vaučer
24.6 381643099XXX 855 Vaučer
24.6 381616317XXX 121284 Vaučer
24.6 38163369XXX 201830 Vaučer
24.6 38166413XXX 113378 Vaučer
24.6 381665098XXX 678690 Vaučer
24.6 381638188XXX 127757 Vaučer
24.6 381646629XXX 9645 Vaučer
24.6 381643403XXX 521876 Vaučer
25.6 381612817XXX 73779 Iphone
25.6 381659080XXX 459432 Xbox S
25.6 381628663XXX 245811 Vaučer
25.6 38162668XXX 82942 Vaučer
25.6 38163482XXX 107191 Vaučer
25.6 381691994XXX 321780 Vaučer
25.6 381644738XXX 23070 Vaučer
25.6 381603014XXX 48465 Vaučer
25.6 381649758XXX 156840 Vaučer
25.6 381641527XXX 257563 Vaučer
25.6 381654398XXX 196730 Vaučer
25.6 381637026XXX 7651 Vaučer
26.6 381698893XXX 42559 Iphone
26.6 381641121XXX 24712 Xbox S
26.6 381637112XXX 74645 Vaučer
26.6 381631838XXX 372812 Vaučer
26.6 38163549XXX 106502 Vaučer
26.6 381691114XXX 122599 Vaučer
26.6 381612146XXX 72053 Vaučer
26.6 381643305XXX 367290 Vaučer
26.6 381640144XXX 7852 Vaučer
26.6 381640511XXX 3566 Vaučer
26.6 381648367XXX 151483 Vaučer
26.6 381638409XXX 366805 Vaučer
27.6 381659803XXX 221919 Iphone
27.6 381631725XXX 254040 Xbox S
27.6 381652412XXX 201672 Vaučer
27.6 38163200XXX 329397 Vaučer
27.6 381629728XXX 362341 Vaučer
27.6 38169740XXX 205917 Vaučer
27.6 381646397XXX 50980 Vaučer
27.6 381642935XXX 49921 Vaučer
27.6 381658877XXX 13443 Vaučer
27.6 381611875XXX 87367 Vaučer
27.6 381692068XXX 15870 Vaučer
27.6 381637642XXX 777907 Vaučer
28.6 381631077XXX 199583 Iphone
28.6 381607007XXX 87254 Xbox
28.6 381603090XXX 277051 Vaučer
28.6 381693527XXX 128688 Vaučer
28.6 381638089XXX 408251 Vaučer
28.6 381643482XXX 165882 Vaučer
28.6 381691872XXX 282592 Vaučer
28.6 381641272XXX 396619 Vaučer
28.6 381642693XXX 1899 Vaučer
28.6 381642510XXX 67770 Vaučer
28.6 381648784XXX 23982 Vaučer
28.6 381643568XXX 57557 Vaučer
29.6 381645811XXX 29820 Iphone
29.6 38162471XXX 134909 Xbox S
29.6 381628431XXX 162343 Vaučer
29.6 381642497XXX 9806 Vaučer
29.6 381607317XXX 318763 Vaučer
29.6 381628491XXX 3090 Vaučer
29.6 381628431XXX 763216 Vaučer
29.6 381612899XXX 24323 Vaučer
29.6 381655153XXX 226226 Vaučer
29.6 381652275XXX 169758 Vaučer
29.6 381628436XXX 374032 Vaučer
29.6 381628431XXX 136746 Vaučer
30.6 381616384XXX 731867 Iphone
30.6 381656064XXX 78099 Xbox S
30.6 381643351XXX 65468 Vaučer
30.6 381654220XXX 65467 Vaučer
30.6 381603452XXX 24298 Vaučer
30.6 381628473XXX R254393722 Vaučer
30.6 381692228XXX 725577 Vaučer
30.6 381642823XXX 434746 Vaučer
30.6 381643023XXX 79936 Vaučer
30.6 381645777XXX 10027 Vaučer
30.6 381653505XXX 98247 Vaučer
30.6 381649933XXX 156999 Vaučer
1.7 381611119XXX 50737 Iphone
1.7 381615550XXX 37233 Xbox S
1.7 381628430XXX 374559 Vaučer
1.7 381643084XXX 160970 Vaučer
1.7 381641762XXX 147532 Vaučer
1.7 381665099XXX 9375 Vaučer
1.7 381659510XXX 266268 Vaučer
1.7 381654220XXX 8548 Vaučer
1.7 381658444XXX 283754 Vaučer
1.7 381637373XXX 325914 Vaučer
1.7 381652547XXX 997455 Vaučer
1.7 381628223XXX 26074 Vaučer
2.7 381638599XXX 420267 Iphone
2.7 381695070XXX 650818 Xbox S
2.7 381656167XXX 183550 Vaučer
2.7 381695286XXX 57586 Vaučer
2.7 381600433XXX 310866 Vaučer
2.7 381693927XXX 8896 Vaučer
2.7 381652781XXX 519716 Vaučer
2.7 381606001XXX 225471 Vaučer
2.7 38163307XXX 86482 Vaučer
2.7 381628430XXX 374761 Vaučer
2.7 381631505XXX 83051 Vaučer
2.7 381642711XXX 14454 Vaučer
3.7 381642993XXX 581564 Iphone
3.7 38163440XXX 368765 Xbox S
3.7 381642058XXX 93670 Vaučer
3.7 381648330XXX 27106 Vaučer
3.7 381637835XXX 510333 Vaučer
3.7 381612300XXX 16385 Vaučer
3.7 381695191XXX 205844 Vaučer
3.7 381692468XXX 35500 Vaučer
3.7 381656149XXX 82926 Vaučer
3.7 381641328XXX 562718 Vaučer
3.7 381692244XXX 125900 Vaučer
3.7 38162265XXX 18548 Vaučer
4.7 381637522XXX 129887 Iphone
4.7 381658871XXX 43259 Xbox S
4.7 381652078XXX 66843 Vaučer
4.7 381606145XXX 199477 Vaučer
4.7 381612117XXX 311888 Vaučer
4.7 381604449XXX 96453 Vaučer
4.7 381606144XXX 125532 Vaučer
4.7 381628509XXX 313001 Vaučer
4.7 381648984XXX 407311 Vaučer
4.7 381616887XXX 78754 Vaučer
4.7 381628430XXX 375831 Vaučer
4.7 381621429XXX 133533 Vaučer
5.7 38163314XXX 89557 Iphone
5.7 381611653XXX 215184 Xbox S
5.7 381645162XXX 768870 Vaučer
5.7 381600722XXX 29054 Vaučer
5.7 381644337XXX 234845 Vaučer
5.7 381666776XXX 78929 Vaučer
5.7 381604488XXX 285038 Vaučer
5.7 381648533XXX 78920 Vaučer
5.7 381652207XXX 36427 Vaučer
5.7 38169675XXX 126225 Vaučer
5.7 381621303XXX 57488 Vaučer
5.7 38169765XXX 51288 Vaučer
6.7 381654489XXX 12841 Iphone
6.7 381628136XXX 990640 Xbox S
6.7 381655871XXX R829598696 Vaučer
6.7 381631839XXX 376749 Vaučer
6.7 381638724XXX 24493 Vaučer
6.7 381649172XXX 156630 Vaučer
6.7 381603600XXX 10772 Vaučer
6.7 381631958XXX 990759 Vaučer
6.7 381628136XXX 690873 Vaučer
6.7 381628136XXX 990807 Vaučer
6.7 381641279XXX 111514 Vaučer
6.7 381628521XXX 799222 Vaučer
7.7 381649960XXX 219000 Iphone
7.7 381606007XXX 42363 Xbox S
7.7 381631839XXX 377183 Vaučer
7.7 38163641XXX 130039 Vaučer
7.7 381628430XXX 377261 Vaučer
7.7 381621403XXX 73547 Vaučer
7.7 381695005XXX 20964 Vaučer
7.7 381638664XXX 69346 Vaučer
7.7 381644657XXX 588532 Vaučer
7.7 381652261XXX 333268 Vaučer
7.7 381605377XXX 29887 Vaučer
7.7 381631317XXX 108742 Vaučer
8.7 381640226XXX 52338 Iphone
8.7 381631839XXX 377622 Xbox S
8.7 381631588XXX 117971 Vaučer
8.7 381604181XXX 53067 Vaučer
8.7 381612158XXX 547074 Vaučer
8.7 381645249XXX 68698 Vaučer
8.7 381628436XXX 377553 Vaučer
8.7 381616226XXX 176931 Vaučer
8.7 381692356XXX 149768 Vaučer
8.7 381642112XXX 107572 Vaučer
8.7 38163218XXX 71354 Vaučer
8.7 381642906XXX 525033 Vaučer
9.7 38163530XXX 389287 Iphone
9.7 381628430XXX 377974 Xbox S
9.7 381603273XXX 531387 Vaučer
9.7 381631959XXX 506887 Vaučer
9.7 381637223XXX 664964 Vaučer
9.7 381600694XXX 228516 Vaučer
9.7 381641138XXX 269803 Vaučer
9.7 381653173XXX 477529 Vaučer
9.7 381616414XXX 397386 Vaučer
9.7 381603802XXX 472329 Vaučer
9.7 381604129XXX 334234 Vaučer
9.7 381628430XXX 378174 Vaučer
10.7 381638129XXX 206364 Iphone
10.7 381641165XXX 258599 Xbox S
10.7 381600246XXX 177818 Vaučer
10.7 38163691XXX 32275 Vaučer
10.7 381631765XXX 1831 Vaučer
10.7 381645642XXX 21338 Vaučer
10.7 381642263XXX 161465 Vaučer
10.7 381656664XXX 17579 Vaučer
10.7 381652801XXX 30495 Vaučer
10.7 381654103XXX 378461 Vaučer
10.7 381628430XXX 378270 Vaučer
10.7 381628145XXX 80007 Vaučer
11.7 381648614XXX 18234 Iphone
11.7 381611831XXX 10896 Xbox S
11.7 381659300XXX 25941 Vaučer
11.7 381641211XXX 453847 Vaučer
11.7 381612004XXX 36195 Vaučer
11.7 381648007XXX 679796 Vaučer
11.7 381629708XXX 129002 Vaučer
11.7 381612723XXX 378731 Vaučer
11.7 381654247XXX 378914 Vaučer
11.7 381643146XXX 909674 Vaučer
11.7 381616185XXX 155126 Vaučer
11.7 381652222XXX 60061 Vaučer

Kontakt

Sve potrebne informacije u vezi sa nagradnom igrom učesnik može dobiti slanjem upita na mail adresu tuborg@gmd.rs ili na kontakt telefon 0117706275  (ponedeljak-petak od 9 do 17h)